Home > การงานและธุรกิจ > การเขียนอีเมลล์แนะนำธุรกิจ

การเขียนอีเมลล์แนะนำธุรกิจ

Advertising


การเขียนอีเมลล์แนะนำธุรกิจ

ยุคปัจจุบันการใช้อีเมลล์ หรือ จดหมายธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และ การเขียนอีเมลล์ในด้านธุรกิจนั้น ต้องมีความละเอียดรอบคอบไม่สั้นเกินไป ไม่ยาวเกินไป เพื่อให้คนที่ได้รับเข้าใจในประเด็นหลักได้ง่ายๆและไม่ทำให้มันกลายเป็นจดหมายขยะที่คนรับไม่อยากได้รับจดหมายจากเรา ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะดูยากไปสักนิด แต่มีวิธีง่ายๆมาแนะนำกัน

ก่อนอื่นต้องรู้ว่าเราจะส่งจดหมายหาใคร ลูกค้าประจำ หรือ แนะนำตัวกับลูกค้าใหม่ หรือ เป็นการสร้างจดหมายแนะนำส่งทั่วๆไป ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นการเขียนจะคล้ายกันคือต้องลำดับประเด็นให้ชัดแจน มีการใส่หัวเรื่องที่สร้างความน่าสนใจ ในคำทักทายนั้นควรเลือกใช้แบบเป็นทางการ ไม่ควรเขียนให้เหมือนเราส่งให้เพื่อน เช่น ที่รัก หรือ สบายดีไหม ไม่ควรใช้อย่างยิ่ง ควรเริ่มต้นด้วย เรียนคุณ………

วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ส่งมาควรแจ้งในบรรทัดต่อไป และ ควรแนะนำตัวเองในบรรทัดเนื้อหาด้วย หรือ แนะนำเป็นชื่อบริษัท และ บอกรายละเอียดของการติดต่อแบบเข้าใจง่าย สั้นๆ ได้ใจความ และ ตรงประเด็น พร้อมปิดท้ายอย่างเป็นทางการเช่น ด้วยความเคารพ พร้อมลงชื่อและตำแหน่ง พร้อมด้วยสถานที่ติดต่อ เบอร์โทร และ อื่นๆเพื่อให้ติดต่อกลับได้ง่าย

แน่นอนว่าบางครั้งอีเมลล์เหล่านี้อาจไม่ถูกเปิดอ่าน ดังนั้นในหัวเรื่องของการส่งเมลล์ควรดึงดูดความสนใจ แต่ ไม่ควรใช้คำที่ดูเป็นการค้ามากเกินไป เพราะบางคนไม่เปิดอ่านเมลล์จาการขายตรง หรือ กลุ่มการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ด้วย ดังนั้นอาจจะดูยากสำหรับการเขียนอีเมลล์ทางธุรกิจ แต่ ก็ไม่เกินความสามารถ และ ที่สำคัญในเมลล์ควรเลือกใส่โลโก้บริษัท เพื่อความน่าเชื่อถือ และมีการนำธุรกิจให้ตรงประเด็นมากที่สุดด้วย เพื่อให้คนรับเข้าใจเรื่องที่จะสื่อสาร ซึ่งคุณอาจต้องฝึกฝนสักนิด แต่รับรองได้ว่ามันสร้างประโยชน์ให้คุณได้อย่างแน่นอน เพราะเมื่อคุณต้องติดต่อกับลูกค้า การเขียนเมลล์ที่ดูเป็นมืออาชีพในการทำงานจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าการเขียนแบบธรรมดาๆ แน่นอน

comments