Home > สไลด์ > วิธีปลี่ยนและปรับแต่งฟอนท์ใน iOS 7

วิธีปลี่ยนและปรับแต่งฟอนท์ใน iOS 7

Advertising


iOS 7

 

วิธีปลี่ยนและปรับแต่งฟอนท์ใน iOS 7

 

  • ในขั้นตอนแรกให้เราทำการเปิด Cydia ขึ้นมาครับ แล้วให้เราทำการ Search หาคำว่า BytaFont 2 (ซึ่ง BytaFont 2 ดังกล่าวนั้นเป็นตัวที่ใช้สำหรับเปลี่ยนฟอนท์ของเครื่องเราได้และสามารถใช้งานได้แบบฟรีครับ)
  • จากนั้นให้เราเลือกคำว่า BytaFont 2 และเมือเราเข้าไปแล้วให้เราทำการเลือก install  BytaFont 2 ได้เลยครับ
  • ให้เราเลือกฟอนท์ที่เราต้องการ โดยเราสามารถเลือกฟอนท์ได้โดยผ่านทาง Cydia ให้เราเข้าไปที่ Cydia และทำการเลือกเมนู Sections
  • จากนั้นให้เราเลือกเมนู Fonts (BytaFont 2) จากนั้นจะพบกับฟอนท์ให้เราได้เลือกมากมาย ในที่นี้เราจะเลือกฟอนท์ Layiji Mahaniyom Bao กันครับ
  • เมื่อเราเลือกฟอนท์ได้แล้วให้เราเข้าไปยังแอพ BytaFont 2 จากนั้นให้เราเลือกที่แถบ Basic จะพบว่าฟอนท์ Layiji Mahaniyom Bao ที่เราได้ทำการติดตั้งจาก Cydia ขั้นมาให้เลือก
  • จากนั้นให้เราทำการเลือกฟอนท์ ระบบจะ Respring 1 รอบ จากนั้นให้เราเข้ามากที่แอพอิเคชั่น BytaFont 2 อีกครั้งให้เราเลือกแถบ  More และทำการเลือก Thai >> Layiji จากนั้นระบบจะ Respring อีก 1 รอบ จากนั้นเพื่อความแน่ใจให้เราทำการ restart เครื่องของเราอีก 1 รอบครับ 

comments