Home > การงานและธุรกิจ > รูปแบบเว็บไซต์บริษัทและเว็บไซต์ร้านค้าที่ดี ที่ควรมี

รูปแบบเว็บไซต์บริษัทและเว็บไซต์ร้านค้าที่ดี ที่ควรมี

Advertising


เมื่อมีคนเข้ามาเว็บไซต์ของร้านค้าหรือบริษัทของคุณ เค้าก็จะรับรู้ได้ถึงภาพลักษณ์บริษัทหรือร้านค้าของคุณจากเว็บไซต์ที่เค้าเข้ามาดูนั่นเอง ฉะนั้นเว็บไซต์ควรจะต้องมีคุณภาพที่ดีน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าชมรับประสบการณ์ที่ดีกลับไป

เว็บไซต์ที่ดีควรมีคุณลักษณะต่อไปนี้
1. ดูมีความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ ควรระวังเรื่องการสะกดคำต่างๆ ให้ถูกต้อง ควรจะมีหน้า เกี่ยวกับเรา, ติดต่อเรา ที่มีข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชม

2. การออกแบบ การออกแบบเว็บไซต์ควรมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เช่นหากทำธุรกิจรับทำเว็บไซต์ เว็บไซต์นั้นๆก็จำเป็ต้องออกแบบให้มีความสวยงาม เพราะลูกค้าเข้ามาชมก็จะคิดว่า บริษัทนี้ทำเว็บไซต์คุณภาพดี ก็มีโอกาสที่จะมีการจ้างงานขึ้น แต่หากลูกค้าเข้ามาเจอเว็บไซต์ที่ออกแบบได้ไม่สวยไม่เป็นระเบียบ ลูกค้าก็อาจไม่คิดจะใช้บริการ

3. ความง่ายในการเข้าชม การวาง layout ของหน้าเว็บไซต์ก็เป็นสิ่งจำเป็น ควรทำให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้โดยง่าย การวาง layout ของหน้าเว็บไซต์ต้องไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย เพราะหากลูกค้าเข้าเว็บมาแล้วเจอหน้า รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ ไม่รู้จะไปไหนต่อ ก็จะปิดหน้าเว็บไซต์นั้นไปเลย

4. ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ หากเว็บไซต์หน้าแรกมีข้อมูลที่มากเกินไป เช่น ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว ที่จะใช้เวลาโหลดหน้าเว็บไซต์นาน ซึ่งผู้เข้าชมอาจจะไม่อยู่รอชม ปิดหน้าเว็บไปก่อน ฉะนั้นควรทำหน้าเว็บไซต์หน้าแรกให้โหลดได้เร็ว ไม่ควรเกิน 4-6 วินาที

5. ข้อมูลมีความทันสมัย ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ ควรอัพเดทสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยต้องไม่ปล่อยให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับปัจจุบัน เพราะจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงไปอย่างมาก อย่างน้อยๆควรให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลใหม่ๆบ้าง

6. มีการออกแบบที่รองรับการทำอันดับที่ดีใน Google หรือ เรียกว่า SEO (Search Engine Optimization) การออกแบบเว็บตามหลัก SEO จะช่วยเป็นพื้นฐานส่งเสริมธุรกิจของคุณ ในการทำอันดับที่ดีในผลการค้นหาของ Google แต่การทำ SEO แบบขั้นสูงนั้น จำเป็นต้องผ่านการการวิเคราะห์อย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

comments