Home > การศึกษาและการสื่อสาร > วิธีค้นหารูปแบบการเรียนของตัวเอง

วิธีค้นหารูปแบบการเรียนของตัวเอง

Advertising


Students from , Colombia. Photo: © Charlotte Kesl / World Bank

รูปแบบการเรียนรู้หรือการรับข้อมูลของคนเรานั้นมีอยู่ 3 วิธีหลักๆคือ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัสและการเคลื่อนไหว ซึ่งหากเราค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

d14

วิธีที่ 1 : คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจดจำในสถานการณ์บางอย่าง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพบกับใครคนหนึ่งเป็นครั้งแรก คุณจำรูปร่างหน้าตา ลักษณะของเขาได้หรือเปล่า จำว่าพูดเรื่องอะไรหรือทำอะไรด้วยกันบ้าง คิดย้อนกลับไปว่าการเดินทางของคุณครั้งสุดท้ายนั้นเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบิน จำสภาพแวดล้อมรอบๆ เสียงรถไฟหรือเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งว่าคุณทำอะไรบ้างในการเดินทางครั้งนั้น คิดกับสถานการณ์อื่นๆแบบนี้แล้วดูว่าคุณจำอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นได้บ้าง

d15

วิธีที่ 2 : ทดลองเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบ
วิธีที่ดีที่สุดที่จะค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของตนเองนั่นคือทดลองทำมันทุกรูปแบบเอาซะเลย
– เรียนรู้โดยการมองเห็น : ลองอ่านเนื้อหาโดยละเอียดแล้วจดบันทึกหรือทำแผนผังความคิดแล้วดูในสิ่งที่ทำว่าเป็นอย่างไรบ้าง
– เรียนรู้โดยการได้ยิน : ลองอ่านออกเสียงออกมาดังๆแล้วสรุปเป็นคำพูดของตัวเอง จากนั้นลองบอกคนอื่นดูว่าคุณเรียนอะไรมา
– เรียนรู้โดยการสัมผัส การเคลื่อนไหว : ลองทำการทดลองวิทยาศาสตร์ ไปเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมหอศิลป์ หรือไม่ก็ลองวาดรูปหรือทำอาหารดูถ้าอยากเรียนรู้แบบประหยัด

3044652076_e9a7cce076_z

วิธีที่ 3 : เมื่อคุณค้นพบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเอง นำวิธีนี้ไปใช้ซะ
มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะลองเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ได้เหมาะกับคุณ ในเมื่อคุณมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่แล้วนี่

 

comments