Home > การศึกษาและการสื่อสาร > วิธีสร้างแผนการเรียนของตนเอง

วิธีสร้างแผนการเรียนของตนเอง

Advertising


d13

การเรียนที่ไร้แบบแผนมักจะสร้างความผิดพลาดให้แก่นักเรียนและมันจะนำเราไปสู่ความล้มเหลวในการเรียน ดังนั้นเราควรจะวางแผนการศึกษาของตนเองว่าจะเรียนอะไรบ้าง เวลาไหน และเมื่อใด การจัดลำดับการเรียนของตัวเองจะช่วยให้คุณสำเร็จการศึกษาได้ง่ายขึ้น

d9

ขั้นตอนที่ 1 : เรียนในวันเดียวกัน
ทุกๆวัน คุณต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในโรงเรียนอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าในวันเดียวกันหลังจากที่คุณกลับไปถึงที่บ้าน คุณควรจะทบทวนสิ่งที่เรียนมาในวันนั้นๆ

d6

ขั้นตอนที่ 2 : ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์
อะไรบ้างที่เราได้เรียนมาในสัปดาห์นี้ ควรนำมาทบทวนทั้งหมดอีกครั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ

d11

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกเรียนในสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนเป็นครั้งแรกไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากเรียน
ขั้นตอนที่ 4 : พยายามคำนวณเวลาที่คุณต้องศึกษาในแต่ละวิชา
ขั้นตอนที่ 5 : กำหนดและจัดหมวดหมู่ แบ่งประเภทของแต่ละวิชา ตัวอย่างเช่น วิชาที่สำคัญหรือต้องเรียนเป็นอันดับแรกๆ

d17

ขั้นตอนที่ 6 : เข้าห้องสมุด
หากมีงานมอบหมายที่ต้องทำให้ไปที่ห้องสมุด บรรณารักษ์จะแนะนำหนังสือที่ตรงตามงานที่ได้รับหมอบหมายของคุณ

d8

ขั้นตอนที่ 7 : หมั่นทำแบบทดสอบเก่าๆ
ในทุกมหาวิทยาลัยจะมีคลังข้อสอบที่เคยจัดสอบเก็บเอาไว้อยู่แล้ว เพื่อทำแน่ใจว่าคุณสามารถแก้ปัญหาในข้อสอบเหล่านี้ได้จริง อย่าลืมจับเวลาตัวเองเวลาทำแบบทดสอบด้วย

d18

ขั้นตอนที่ 8 : ศึกษาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ทุกๆวัน
การศึกษาอยู่ทุกวันจะช่วยให้เซลล์สมองของเราเกิดการทำงาน หลังจากอ่านหนังสือไปไม่กี่หน้าให้เขียนสรุปว่าได้อะไรจากการอ่านบ้างโดยไม่แอบเปิดหนังสือดู

comments