Home > การศึกษาและการสื่อสาร > วิธีสอนผู้อื่นให้เขียนบทกวี

วิธีสอนผู้อื่นให้เขียนบทกวี

Advertising


d21

คุณต้องการที่จะสอนใครสักคนเขียนบทกวีใช่หรือไม่ หรือว่าคลาสเรียนต่อไปของคุณกำลังจะเรียนเกี่ยวกับบทกวีและคุณกำลังต้องการคำแนะนำบางอย่าง อย่ามองไปไหนไกล ที่นี่สามารถช่วยแนะนำการเรียนของคุณอย่างถูกต้องได้

วิธีที่ 1 : อ่านให้กว้างๆ
อ่านบทกวีและจับใจความสำคัญของบทกวีให้มากๆ มันจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนบทกวีของคุณได้อย่างดี

วิธีที่ 2 : เขียนบทกวีของคุณเอง
วิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในขั้นตอนการเขียนต่างๆได้ เพื่อที่คุณจะสามารถนำไปสอนและช่วยให้นักเรียนของคุณประสบผลสำเร็จใจการเขียน

วิธีที่ 3 : สอนนักเรียนของคุณเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนและโครงสร้างของการเขียน คำอุปมา การสัมผัสอักษรสัมผัสสระ และอื่นๆ

วิธีที่ 4 : ให้นักเรียนอ่านบทกวีของคนอื่นดูบ้างแล้วบอกเทคนิคการเขียนและข้อผิดพลาดต่างๆรวมทั้งวิธีเขียนที่ถูกต้องด้วย
บอกข้อผิดพลาดและวิจาร์ณบทกวีของบทกวีอื่นๆดูบ้าง อย่ากลัวที่จะแบ่งปันเทคนิคประสบการณ์ของตัวเองแก่ผู้อื่น

วิธีที่ 5 : บอกให้นักเรียนของคุณเขียนบทกวีของตัวเอง
ส่งเสริมให้พวกเขาหัดเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้สึกและอยากเขียนมันออกมา ให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนพร้อมที่จะเขียนคุณควรจะมีแนวทางให้แก่พวกเขาด้วย

วิธีที่ 6 : ให้นักเรียนแบ่งปันบทกวีของตัวเองกับนักเรียนคนอื่นๆ และปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความคิด รูปแบบการเขียนของตัวเอง ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

วิธีที่ 7 : บอกนักเรียนของคุณให้หมั่นฝึกเขียนอยู่บ่อยๆ
ฝึกเขียนทุกๆวันยิ่งดี การฝึกเขียนอยู่บ่อยๆจะช่วยให้พวกเขาชำนาญ และคุณต้องหมั่นอ่านงานเขียนของพวกเขาและดูว่าพวกเขามีการเขียนที่สร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้นหรือไม่

comments